Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

 • Piyasa Verileri
 • BİST 100

  10730,53
 • USDTRY

  32,2064
 • EURTRY

  35,0377
 • EURUSD

  1,0869
 • AU ONS

  2443,87

Müşterilerin 18.10.2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Bildirim Zorunluluğu (31/10/2008)

Duyuru İçin PDF   -   334 KB

5549 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak
kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden
kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak
bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para
cezasıyla cezalandırılır.

İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi bir başkası hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi yapmadan
önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu
ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği Yönetmeliğin 6 ile 14. maddeleri arasındaki
hükümlere göre tespit edilir.

İşbu duyuru Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca yapılmaktadır.
* En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı,
kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK
md.52/2)

Bulls Yatırım Asistan

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?