Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

 • Piyasa Verileri
 • BİST 100

  10718,87
 • USDTRY

  32,2072
 • EURTRY

  35,0361
 • EURUSD

  1,0868
 • AU ONS

  2443,49

Kurumsal Finansman

Uzman Bir Kadro!

article-image

Bulls Yatırım, deneyimli ve alanında uzman kadrosu ile Kurumsal Finansman danışmanlığı kapsamında sermaye piyasası araçlarının satışına aracılık etmekte ve finansal danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bulls Yatırım Kurumsal Finansman Birimi, klasik finansman olanakları haricinde alternatif finansman yöntemleri ile şirketlerin farklı finansman gereksinimlerini çeşitli sermaye piyasası araçları yoluyla temin edebilmesi konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri vermektedir.

  

 • Halka Arza Aracılık
 • Sermaye Artırımı İşlemlerine Aracılık
 • Borçlanma Aracı İhraçlarına Aracılık
 • Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı
 • Halka Açık Ortaklıkların Pay Alım Teklifi, Ayrılma Hakkı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma İşlemlerine Aracılık
 • Özel İşlem ve Toptan Alış Satış İşlemlerine Aracılık


Halka Arz

 • Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satış anlamına gelmektedir. İhraççı ise sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ifade etmektedir.
 • Halka arz, İhraççıların sermaye artırımı yoluyla veya mevcut payların satışı yoluyla veya her iki yöntemin bir arada kullanılması şeklinde gerçekleştirilebilir.
 • Bulls Yatırım, halka arzlarda lider veya konsorsiyum üyesi görevlerini üstlenmekte birlikte, yatırımcıların halka arzlara iştirak etmesine katkı sağlamaktadır.
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI TASLAK İZAHNAME   -   41.21 MB BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR   -   4.03 MB ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR   -   583 KB ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. TASLAK İZAHNAME   -   9.18 MB YEŞİL GLOBAL ENERJİ A.Ş. - TASLAK İZAHNAME   -   56.42 MB YEŞİL GLOBAL ENERJİ A.Ş. - SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR   -   2.59 MB

Sermaye Artırımı İşlemlerine Aracılık

Bulls Yatırım, halka açık ortaklıkların tahsisli ve bedelli/bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinde danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasında danışmanlık hizmeti sunulurken, yeni pay alma hakkının kullanılmasının ardından kalan payların Borsa Birincil Piyasa’da satışında aracılık hizmeti sunulmaktadır.

BJKAS Taslak İzahname ( pdf )   -   18.14 MB BJKAS Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ( pdf )   -   247 KB

Borçlanma Aracı İhraçlarına Aracılık

Bulls Yatırım, tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kıymetli maden bonosu ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunulmakta, satış işlemlerine aracılık edilmektedir. Halka açık olan veya halka açık olmayan şirketlerin farklı finansman ihtiyaçlarının karşılanması konusunda deneyimli kurumsal finansman ve kurumsal satış ekibi ile uçtan uca danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı

Bulls Yatırım olarak şirketlerin stratejik büyüme hedeflerini gerçekleştirmeleri ve gerekli finansmana ulaşabilmeleri amacıyla şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktayız. Bulls Yatırım, şirket birleşmeleri ve satın alma işlemlerine danışmanlık kapsamında, hedef şirketin belirlenmesi, due-diligence (mali durum tespit incelemesi) yapılması, genel koordinasyon, müzakere süreçlerinin yürütülmesi, finansal danışmanlık yapılması gibi geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

Halka Açık Ortaklıkların Pay Alım Teklifi Ayrılma Hakkı, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma İşlemlerine Aracılık

Halka açık şirketlerin taraf olduğu birleşme ve satın almalarda, yönetim kontrolü değişikliklerinde, belli büyüklüklerde varlık alım veya satımlarında, esas faaliyet konusunun değişmesi gibi durumlarda Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Pay Alım Teklifi Zorunluluğu, Ayrılma Hakkı, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları gibi süreçler söz konusu olmaktadır. Bulls Yatırım tarafından tüm bu işlemlerde danışmanlık ve aracılık hizmeti sunulmaktadır.

SELGD - Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ( pdf )   -   677 KB SELGD - Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu ( pdf )   -   412 KB SELGD - Talep Formu ( pdf )   -   249 KB ICU GSYO A.Ş SPK Onaylı İhraç Belgesi ( pdf )   -   293 KB ICUGS Talep İletme Formatı ( docx )   -   12 KB ICUGS Talep İletme Formatı ( pdf )   -   267 KB ICUGS Talep Formu ( pdf )   -   407 KB TETMT Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ( pdf )   -   571 KB TETMT Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu ( pdf )   -   412 KB TETMT Talep Formu ( pdf )   -   249 KB

Özel İşlem ve Toptan Alış Satış İşlemlerine Aracılık

Bulls Yatırım olarak Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde halka açık şirket paylarının özel işlem ve/veya toptan alış satış işlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında yapılacak olan alım satım işlemlerine aracılık etmekteyiz. Toptan Alış Satış İşlemlerinde mevcut ortakların sahip oldukları payların, önceden anlaşma yapılmış veya yapılmamış alıcılara tahsisli ve/veya toplu olarak satışı ile sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların alım satımı gerçekleştirilmektedir. Özel İşlem ise Pay Piyasasında işlem gören ve Borsa tarafından belirlenen sermaye piyasası araçlarında, belirlenen fiyat ve tutar (miktar da tanımlanabilir) sınırları dahilinde, aynı veya farklı müşterilerinden miktar ve fiyatı uyuşan karşılıklı alım ve satım emirleri aldığında, emir defterine girilmeden sisteme iletilmesi işlemine aracılık edilmektedir.

Fiyat Tespit Raporlarına İlişkin Analist Raporları

22/6/2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pay Tebliği’nin (VII-128.1) Fiyat Tespit Raporu ile analist ve değerlendirme raporları başlıklı 29. madde 2. fıkrasında «Halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluş tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu, başka bir yetkili kuruluş tarafından analiz edilebilir. Söz konusu analist raporunu hazırlayacak yetkili kuruluşun ilgili halka arzda konsorsiyum lideri veya eş lideri olarak görev yapmaması gerekir. Analist raporunun hazırlanması halinde, halka arz fiyatına ilişkin görüş beyan edilmesi ve raporun en geç ilgili halka arzın başladığı tarihte KAP’ta ortaklığa ilişkin bölümde ve bu raporu hazırlayan yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur» maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan "Analist Raporları" aşağıda yer almaktadır.

PATEK Analist Raporu   -   967 KB BORSK Analist Raporu   -   975 KB LMKDC Analist Raporu   -   973 KB OBAMS Analist Raporu   -   964 KB ALTNY Analist Raporu   -   1.06 MB KOCMT Analist Raporu   -   965 KB

Bulls Yatırım Asistan

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?